Bialik Institute, Jerusalem / מוסד ביאליק, ירושלים Publisher Description
 

הוצאת "מוסד ביאליק" נוסדה ב-1935 וקרוייה על שמו של ח"נ ביאליק, שנפטר שנה לפני היווסדה. ההוצאה היא חברת בת של ההסתדרות הציונית העולמית, פועלת כמו"ל ציבורי שמוציא ספריו על פי שיקולים תרבותיים ומדעיים ולא על פי שיקולי רווח.

מטרת המייסדים היתה לכנס את מיטב נכסי הרוח והתרבות היהודית והעולמית – בהגות, בספרות מופת ובמחקר, לפעול לעידוד היצירה העברית המקורית בתחום הספרות והמדע, להקים גשרים בין הספרות העברית החדשה לבין ספרותו של העם היהודי בדורות עברו, לטפח את מדעי היהדות וחקר הלשון העברית ולתרגם לעברית את אוצרות הרוח של עם ישראל שנכתבו בשפות שונות.

מוסד ביאליק מוציא לאור ספרים בתחומים רבים ומגוונים:
שירה, ספרות עברית, תרגומים של ספרי מופת מספרות העמים, אפוסים של תרבויות עתיקות, בלשנות עברית, חקר לשונות היהודים, תולדות האמנות, פילוסופיה, חינוך, סוציולוגיה, כלכלה, ארכיאולוגיה, ספרי מסעות בארץ וגאוגרפיה של ארץ ישראל, מזרחנות, חקר המקרא, חקר תרבויות המזרח הקדום, מוסיקולוגיה, משפט, היסטוריה, ועוד.
ספריו המתורגמים תורגמו מאנגלית, גרמנית, רוסית, איטלקית, צ'כית, הולנדית, ערבית, יידיש, סינית, לטינית, יוונית, רומית, אוגריתית, ארמית, אכדית, סנסקריט, פרסית וארמנית.
Journals
Journals in JSTOR from Bialik Institute, Jerusalem / מוסד ביאליק, ירושלים
2 Journals in JSTOR Date Range
Beit Mikra: Journal for the Study of the Bible and Its World / בית מקרא: כתב-עת לחקר המקרא ועולמו 1956 - 2012
Meghillot: Studies in the Dead Sea Scrolls / מגילות: מחקרים במגילות מדבר יהודה 2003 - 2010