Israeli Association of Group Psychotherapy / עמותה ישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי (ע"ר) Publisher Description
 העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי הינה ארגון של אנשי מקצוע מקהילות שונות, המקדם את תחום העבודה הקבוצתית בטיפול ובהנחיה. העמותה שייכת להתארגנות בינלאומית, המתייחסת לעבודה הקבוצתית כאל התמחות מקצועית. ככזו, העמותה מהווה בית עבור כל אלה שהוכשרו לעסוק בעבודה הקבוצתית. העמותה שמה לה כמטרה לקדם את העשייה הקבוצתית לגווניה, לפתח את ההמשגה  וההתמקצעות העוסקים/ות בה במערכות חברתיות, חינוכיות וטיפוליות, באקדמיה ובשדה, בארגונים ובהכשרות. ברוח התפיסה הקבוצתית העמותה שואפת לשיתוף פעולה עם כל ארגון ופרט למען קידום התחום, האחריות והאתיקה של העוסקים/ות בו.
בעמותה משתלבים אנשי מקצוע המתמחים ועוסקים בעבודה קבוצתית במגזרים השונים בחברה ובתחומי עיסוק מגוונים: חינוך, בריאות, טיפול, ארגונים, אקדמיה, חברה, מנהל ועוד. אנו פועלים לקידום מקצוע העבודה הקבוצתית ולחיזוק המומחיות של אלה העוסקים בו. אנו עושים זאת באמצעות כנסים, ימי העיון וּמפגשים מקצועיים מגוונים, אשר נועדים להעשרה והעמקת הלמידה, כמו גם הכרה והרחבה של העבודה הקבוצתית.
Journals
Journals in JSTOR from Israeli Association of Group Psychotherapy / עמותה ישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי (ע"ר)
1 Journal in JSTOR Date Range
Mikbatz: The Israel Journal of Group Psychotherapy / מקבץ: כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי 1995 - 2011
Website: http://www.iagp.com