Leonard Davis Institute for International Relations / המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס Publisher Description
 המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס של האוניברסיטה העברית בירושלים נוסד ב-1972 ושם לו למטרה לקדם את המחקר והשיח בתחום היחסים הבין-לאומיים, מנקודת מבט בין-תחומית רחבה. המכון פועל במספר אפיקים במקביל: מהווה אכסניה אקדמית לעמיתי פוסט דוקטורט וחוקרים אורחים, ‏מעניק מלגות לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים, מעניק מענקי מחקר אישיים וקבוצתיים, מקיים פעילות ציבורית מגוונת (לרבות כנסים בין-לאומיים), מפרסם מאמרים ופרסומים בעברית ובאנגלית ומוציא לאור את כתב העת "פוליטיקה".
במסגרת המכון גם פועל הפורום למחקר בסוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס. הפורום שם לו ליעד לתרום משמעותית הן לפיתוח לימודי המגדר, סכסוכים ושלום בישראל, והן לפיתוח תחום זה בחו"ל, באמצעות פנייה לקהילה אקדמית רחבה יותר- בארץ, באמריקה הצפונית, אירופה ומדינות העולם השלישי - וקישור ממוקד של נושא לימודי המגדר ללימודים הבין-לאומיים. את פעולת הפורום מנחה גם ההבנה כי העלאת העניין והמודעות לסוגיות אלו עשויה לסייע להעצמת הנשים בישראל, בזירה האקדמית ומעבר לה.
לדף הבית: http://davis.huji.ac.il

Journals
Journals in JSTOR from Leonard Davis Institute for International Relations / המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס
1 Journal in JSTOR Date Range
Politika: The Israeli Journal of Political Science & International Relations / פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים 1998 - 2016