Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

Publicacions Universitat de Valencia

Publisher Description

 L'objectiu bàsic de Publicacions de la Universitat de València (PUV) és la difusió de la producció científica, i intel•lectual en sentit més general, generada a la Universitat de València a través dels procediments habituals del procés editorial, és a dir, de la confecció de llibres i revistes. Més enllà d'aquest aspecte lligat a la comunicació científica té una gran rellevància la projecció social i cultural de l'activitat universitària, la potenciació del lligam universitat-societat.
Journals in JSTOR from Publicacions Universitat de Valencia
1 Journal in JSTOR Date Range
Pasajes 1999 - 2013