Cerddi Dafydd ap Gwilym

Cerddi Dafydd ap Gwilym

DAFYDD JOHNSTON
HUW MEIRION EDWARDS
DYLAN FOSTER EVANS
A.CYNFAEL LAKE
ELISA MORAS
SARA ELIN ROBERTS
Copyright Date: 2010
Edition: 1
https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qhkbn
 • Cite this Item
 • Book Info
  Cerddi Dafydd ap Gwilym
  Book Description:

  Dafydd ap Gwilym yw’r enwocaf a’r mwyaf gwreiddiol o feirdd Cymru’r Oesoedd Canol, ac fe’i hystyrir gan lawer fel bardd mwyaf Cymru erioed.

  eISBN: 978-0-7083-2295-6
  Subjects: Language & Literature

Table of Contents

 1. Front Matter
  (pp. i-iv)
 2. Table of Contents
  (pp. v-vi)
 3. Rhagair
  (pp. vii-viii)
  Dafydd Johnston

  Fersiwn print o’r golygiad electronig a geir ar wefanDafydd ap Gwilym. netyw’r gyfrol hon.¹ Ceir llawer mwy o adnoddau yn y golygiad electronig, gan gynnwys y ff ynonellau llawysgrif cynharaf ynghyd â lluniau digidol ohonynt. Mae’r nodiadau ar y cerddi yn y gyfrol hon yn rhai cryno sy’n cynnwys y wybodaeth angenrheidiol i ddeall y cerddi, gan hepgor y nodiadau testunol ac ieithyddol manwl a geir ar y wefan. Dylai’r sawl sy’n ymddiddori yn hanes trosglwyddo’r cerddi a’r broses o lunio a dehongli’r testunau golygedig droi at DG. net. Mae’r Rhagymadrodd i’r gyfrol hon yn seiliedig ar yr...

 4. Rhagymadrodd
  (pp. ix-xiv)

  Yn ôl tystiolaeth y testun cynharaf o’i waith sydd ar glawr, ac un sydd o bosibl yn ei law ef ei hun, enw llawn y bardd oedd Dafydd Llwyd fab Gwilym Gam.² Mab ydoedd i Wilym Gam ap Gwilym ab Einion Fawr o’r Tywyn ger Aberteifi. Ymhlith ei hynafiaid ar ochr ei dad y mae enwau dau fardd, sef Cuhelyn Fardd a Gwynfardd Dyfed,³ a bu rhai o’i gyndeidiau’n swyddogion blaenllaw yng ngwasanaeth y Normaniaid yn ne-orllewin Cymru. Yn ôl tystiolaeth Gru ff udd Gryg yn yr ymryson (gw. cerdd 25, ll. 48), Ardudful oedd enw mam Dafydd ond mae...

 5. Byrfoddau
  (pp. xv-xx)
 6. Rhestr o’r Cerddi
  (pp. xxi-xxvi)
 7. Y Cerddi a’r Aralleiriadau
 8. Nodiadau
  (pp. 585-750)
 9. Mynegai i’r Teitlau
  (pp. 751-755)
 10. Mynegai i’r Llinellau Cyntaf
  (pp. 756-760)