None Books
Books in JSTOR from None
30 Books in JSTOR Copyright Date
Andere tijden, andere leiders?: Een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op het bovenschoolse niveau 2015
Antropologie van de godsdienst: De andere zijde 2008
De beiaard: Een politieke geschiedenis 2009
Congo in België: Koloniale cultuur in de metropool 2009
Dans in België 1890-1940 2012
Denken en weten over de wereld: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2008
Doodgewone woorden: NS-taal en de Shoah 2010
Europa, interdisciplinariteit en wetenschap: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2011
Geleerd in de tropen: Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960 2007
Gids van Landbouwarchieven in België, 1795-2000 2006
Haven in de branding: De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900 2008
Herdenken en vooruitgaan: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2014
Het beleid van de jeugdmagistraat 2010
Hoe zouden wij graag wonen?: Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig 2012
In gesprek met morgen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2010
Jongeren vandaag en de wereld morgen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2015
De levenskracht der bevolking: Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum 2010
Levensrituelen: Dood en begrafenis 2007
Marie Elisabeth Belpaire: Gender en macht in het literaire veld, 1900 - 1940 2013
Onhoudbaar verleden: Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België 2014
Over grenzen en generaties heen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2012
De papen van Brugge: De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad 2014
Rechts Vlaanderen: Religie en stemgedrag in negentiende-eeuws België 2009
Revoluties in de klas: Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1850 2014
De schaduw van Kaïn: Freuds klinische antropologie van de agressiviteit 2013
Strijd & inkeer: De kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen, 1958-1990 2011
Tijd, evolutie en duurzaamheid: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2013
Uit de ketens van de vrijheid: Het debat over de sociale politiek in België, 1886-1914 2007
Visie en vooruitgang: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2009
Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen: Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België? 2014